Hasvik kommunevåpen

NOEN LØYPER ER ÅPEN

Snøscooterløyper i Hasvik kommune

Løype 1

Fra Vågan og i rett linje over grustak og langs nedlagt veg mot Kvithellan. Videre langs foten av høyde 266 Kristinenavaren, over Kvithellvatnet, Gustavvatnet og Tungebakkvatnet. Videre nord for Barbostinden, på østsiden av området med krattskog, mot vestsiden av Rivaren og via Øvre til Midtre Flågavatn. Herfra en avstikker til Nedre Flågavatn og vegen. Videre til Midtre Flågavatn til Hasfjordvatnet og Steinvatnet. Derfra forbi Nyvatnet og vatn 340, over en rekke småvann like sør for høyde 605, dreier nordover og går like vest for høyde 532, over vann 428 og vann øst for høyde 489, dreier vestover og møter løype 2 ved Slusken.

(LØYPESTART ER FRA VÅGAN)

Status: ÅPEN FRA FLÅGAN TIL SLUSKEN

Løype 2

Fra Breivikbotn ved vegkryss fv. 882 og fv. 102 til Sørvær, langs vegen til Dønnesfjord, langs Dalvatna, og tvers over nordenden av Smalvatnet. Bøyer så noe sørover mot Store Eggevatnet, deretter nordøstover, på oversida av lite vann som renner ut i Store Eggevatnet, møter løype 8, deretter mot sørøst og over høyde 270 ved foten av Sluskfjellet. Møter løype 1 og 10 i øst for Sluskfjellet, rett fram til like øst for høyde 332, over Brennhaugvatnet, vest for og over Storvatnet i Dønnesfjord og til Elvestrand.

Status: DELVIS ÅPEN VIA HØYVIKDALEN

Løype 3

Fra Krokvatna (løype 9 og 10), videre på østsida av Djupvann og Kanonvann, på sørsiden av Storvannet, på sørsiden av Moltebærtoppen, over Storbuktvann og til kommunegrensa mot Hammerfest kommune sør for Middagsfjellet.

Avstikker fra hovedløype på sørsiden av Storvannet og til Børstrand i Børfjord.

Status: Stengt

Løype 4

Fra Breivik ved avkjørsel fylkesveg mot høyde 133, videre over Falkeberghøyda, over Stupavatna, møter løype 6 vest for vatn 222, videre sør for Himmelhaugen, over høyde 290, ned og over vatn 179, vest og sør for høydene 324 Skoddefjellet og 350 Middagsfjellet, til løype 8 sør for Store Åfjordvatnet.

Status: Stengt

Løype 5:

Fra løype 4 nord for Breivik med markert sving, mot Sandfjordskaret og på nordsiden av Fossbakken forbi Hespervika til Platåveien.

Status: Stengt

Løype 6

Fra avkjørsel fylkesveg Per Iversheimen (øst for reinslakteriet) til hytte ved Himmelhaugen med tilknytning til løype 4.

Status: Stengt

Løype 7

Fra løype 1 ved vatn 428 Sandvatn, over vatn 395 Gustavvatn og langs vassdrag i en bue til Mattisvatnet, deretter fra sørenden av Mattisvatnet til søndre del av Gjertrudvatnet.

Status: ÅPEN

Løype 8

Fra løype 2 nord av Store Eggevatnet over høyde mellom Skoddefjellet og Sluskfjellet ned til Store Åfjordvatnet, og videre til Lille Åfjordvatnet.

Status: Stengt

Løype 9

Fra løype 3 og 10 ved Krokvatna, nordover til Næringsbukta i Dønnesfjord.

Status: Stengt

Løype 10

Fra løype 2 øst for Sluskfjellet over Geitryggen til løype 3 og 9 ved Krokvatna.

Status: Stengt

Mer informasjon:

Del dette: