Kulturskolen - betalingssatser


Betalingssats for kommunal kulturskole

  • Betalingssats pr. elev: kr 562,00  
  • Søskenmoderasjon barn nr. 2: kr 393,00
  • Søskenmoderasjon barn nr. 3: kr 281,00 


Søskenmoderasjon gjelder søsken som bor fast sammen.

Helge/dagskurs: Pris annonseres ved påmelding.


Statlig informasjon