Skolefritidsordningen - betalingssatser


Betalingssatser pr. mnd. for Hasvik SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1345 kr 1076 kr 807 kr 122
Elever i 3. klasse kr 1157 kr 926 kr 694  kr 122
Elever i 4 .klasse kr 1006 kr 805 kr 604 kr 122 

 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30. 

 

Betalingssatser pr. mnd. for Breivikbotn SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1011 kr 809 kr 607 kr 122
Elever i 3. klasse kr 872 kr 698 kr 523 kr 122
Elever i 4 .klasse kr 762 kr 610 kr 457 kr 122

 

Tilbud etter skoletid til kl 15.30.

 

Betalingssatser pr. mnd. for Sørvær SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1511 kr 1209 kr 907 kr 122
Elever i 3. klasse kr 1299 kr 1039 kr 779 kr 122
Elever i 4 .klasse kr 1128 kr 902 kr 677 kr 122

 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 16.00.

Søskenmoderasjonen gjelder for søsken som bor fast sammen og regnes ut etter grunnsatsen.


Et helårlig opphold beregnes til å være 10.måneder.


SFO holdes åpen skoledager + 7 hele dager av skolens fridager og mellomferier jfr. skolerute.


Statlig informasjon