Tilknytningsavgifter vann, vei og kloakk


Fra 01.01.19:

Tilknytningsavgift for vei:
Kr 4 944 (avgiftsfritt)

Tilknytningsavgift for vann:
Kr 4 635 (eks. mva)

Tilknytningsavgift for kloakk:
Kr 6 180 (eks. mva)

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsavgift for nyoppførte boligbygg.