Samarbeidsutvalgene ved skolene - representanter


Valgt av kommunestyret 25.11.15 sak 46/15

Hasvik skoles samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg:

Representant: Halvard Holst-Olsen (AP)
Vararepresentant: Trond Pedersen (H)

Breivikbotn skoles samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg:

Representant: Torfinn Husby (AP)
Vararepresentant: Anneli Lindh (AP)

Sørvær skoles samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg:

Representant: Øystein Pedersen (AP)
Vararepresentant: Kjell Gunnar Johansen (SP)

application/octet-streamRetningslinjer for samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

Statlig informasjon