Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Koronavirus – fredag 20. mars kl. 14.30

Oppdatert informasjon om Koronavirus.

 • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.  24 personer er testet.
   
 • Samfunnsmedisinsk rådgiver Eivind O. Merok opplyser at det er etablert et godt samarbeid på tvers av fagmiljøene innenfor helse, pleie-og omsorg. Det er god bemanning, og de ansatte viser stor fleksibilitet og velvilje for å finne løsninger i denne tøffe og krevende tiden.
   
 • Det er etablert en egen beredskapsenhet i «Bo og dag-sentret» for handtering av evt koronautbrudd i kommunen med fire rom og inntil 8 sengeplasser. For Hasvik kommune er det viktig å skjerme helsesentret for smitte.  Takk til det medisinske fagpersonellet og «guttan på teknisk» som har jobbet på spreng for å få dette på plass.
   
 • Oppvekstleder melder at elevene har undervisningopplegg hjemme via læringsplattform og ukeplan. De følges opp av lærere og foresatte. Takk til alle som bidrar til å få dette til å fungere – lærere, foresatte og elevene.
   
 •  Også innenfor barnehage og SFO meldes det om stor fleksibilitet for å finne gode løsninger både fra de ansatte og foresatte. Svært mange foresatte har funnet egne løsninger for barnetilsyn for å minimere antall barn som samles i barnehage og SFO. Det er svært viktig for å hindre smittespredning.
   
 • Ny informasjon kommer MANDAG 23.mars ca kl.14.30                                                           
   – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår. 

 

Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
Nav.no

Eva D Husby
Ordfører i Hasvik kommune        

Del dette: