Oppdatert informasjon om Koronavirus - lørdag 14. mars kl. 14.30

Oppdatert informasjon om Koronavirus.

Oppdatert informasjon om Koronavirus - lørdag 14

«Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden» av 13.03.2020 finner dere på Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287

 

Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:    

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/    

Del dette: