Bilder fra Sørøydagene 2018

Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
    010A 1297.jpeg
18
Foto: Ronja Johansen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene 2018
Åpning av Sørøydagene 2018
Foto: Keth Olsen
   Årets kulturpris 2018
Årets kulturpris 2018
Foto: Keth Olsen
  
Årets kulturpris 2018
Årets kulturpris 2018
Foto: Keth Olsen
   Årets kulturpris 2018
Årets kulturpris 2018
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
   Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
  
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
   Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
   Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
   Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
  
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Fiskekonkurranse og premieutdeling 2018
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Tørrfiskloftet på Sørvær
Tørrfiskloftet på Sørvær
Foto: Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
  
Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
  
Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik
Gudstjeneste på Breivik
Foto: Keth Olsen
   Åpen Røde Kors hytte
Åpen Røde Kors hytte
Foto: Mari Gamst
  
Åpen Røde Kors hytte
Åpen Røde Kors hytte
Foto: Mari Gamst
   Åpen Røde Kors hytte
Åpen Røde Kors hytte
Foto: Mari Gamst
   Åpen Røde Kors hytte
Åpen Røde Kors hytte
Foto: Mari Gamst
   Åpen Røde Kors hytte
Åpen Røde Kors hytte
Foto: Mari Gamst
  
Åpen Røde Kors hytte
Åpen Røde Kors hytte
Foto: Mari Gamst
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
  
Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
  
Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
  
Sørøyborgarting 2018
Sørøyborgarting 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Kvitbua
Åpen dag på Kvitbua
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på Hammerfest Energi
Åpen dag på Hammerfest Energi
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus
Kafe på Sørvær samfunnshus
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
  
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
  
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
  
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
  
Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Åpen dag på klubbrommet
Åpen dag på klubbrommet
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
  
Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
  
Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
  
Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
   Olabilløp på Hasvik
Olabilløp på Hasvik
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av badesesongen 2018
Åpning av badesesongen 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av badesesongen 2018
Åpning av badesesongen 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av badesesongen 2018
Åpning av badesesongen 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av badesesongen 2018
Åpning av badesesongen 2018
Foto: Keth Olsen
  
Åpning av badesesongen 2018
Åpning av badesesongen 2018
Foto: Keth Olsen
   Åpning av badesesongen 2018
Åpning av badesesongen 2018
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika - Piraten Anti Plastikk
Barnas dag i Sandvika - Piraten Anti Plastikk
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika
Barnas dag i Sandvika
Foto: Keth Olsen
   Barneløp med rebus
Barneløp med rebus
Foto: Keth Olsen
  
Barneløp med rebus
Barneløp med rebus
Foto: Keth Olsen
   Barneløp med rebus
Barneløp med rebus
Foto: Keth Olsen
   Barneløp med rebus
Barneløp med rebus
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
  
Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
  
Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
  
Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Avslutningskonsert i Hasvik kirke
Foto: Keth Olsen
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
  
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
  
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst
   På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
På tur med kjentmann Ragnar Nilsen
Foto: Geir Magne Gamst