Hasvik kommunevåpen

Høringssvar fra Hasvik kommune:

Lopphavet marine verneområde

Forslag til Lopphavet marine verneområde er ute på høring. Her finner du høringssvaret fra Hasvik kommune.

Hasvik formannskap behandlet høringsdokumentet i møte 28. juni og fattet følgende enstemmige vedtak:


Høringssvar fra Hasvik kommune til forslag om opprettelse av Lopphavet marine verneområde - se dokument under.

Del dette: