Hasvik kommunevåpen

Har du riktig adresse i Folkeregisteret?

Hasvik kommune får en del post i retur, eller får beskjed om at vi sender post til feil adresse.  Dette kan medføre at innbyggere ikke får den informasjon de trenger fra oss. 

I tilfeller hvor vi ikke har rett fakturaadresse på grunn av at personer ikke har meldt flytting, kan dette medføre ekstrautgifter for innbyggerne dersom vi må gå til innfordring av kommunale krav.  I beredskapssammenheng, ved ulykker, brann eller andre hendelser, er det også særlig viktig for beredskapsmyndigheten å kjenne til hvem som bor hvor.

Det er den enkelte innbygger som er ansvarlig for at Folkeregisteret har korrekt og oppdatert boligadresse. Selv om man flytter innad i kommunen, innad på tettstedet, så skal det meldes flytting innen 8 dager. Mer informasjon om regler og lenker til elektronisk flyttemelding finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Del dette: