Hasvik 5. november 2009:

Temakonferansen "Fysiske hindre og universell utforming"

Funksjonshemmedes råd i Hasvik kommune gjennomførte torsdag 5. november 2009 en temakonferanse med tittelen "Fysiske hindre og universell utforming" på samfunnshuset i Hasvik.

  1 / 13 
 
Temakonferanse 5. november 2009 
Temakonferanse 5. november 2009
Foto: Wanja Holmstrøm
 


Med nesten 30 deltakere sier rådet seg svært fornøyd med oppslutningen omkring konferansen, og spesielt vil rådet takke funksjonshemmedes råd i Porsanger kommune som hadde tatt turen ut til Sørøya. Gledelig var det også at det deltok representanter for de frivillige lag og foreninger, samt en rekke ansatte fra pleie og omsorg-, oppvekst- og teknisk sektor. I tillegg var det totalt tre kommunepolitikere som deltok denne dagen.
Temakonferanse 5. november 2009
Temakonferanse 5. november 2009 - Foto: Elin Holst-Olsen
Ordfører Eva D. Husby og leder for det kommunale rådet, Elin Holst-Olsen, ønsket deltakerne velkommen. Ordføreren påpekte at fysiske hindre og universell utforming er et tema som angår oss alle, og at vi alle nyter godt av de tilretteleggingene som blir foretatt. Elin Holst-Olsen fortalte om bakgrunnen for konferansen og hvorfor det kommunale rådet har valgt å gjennomføre en kartlegging av de fysiske hindringene som disse brukerne møter rundt om i Hasvik kommune. Med lærerike innlegg fra det fylkeskommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede v/Bjørnar Simonsen og Husbanken v/Bjørg Kippersund, fikk vi alle en faglig plattform å diskutere ut fra. Deretter presenterte det kommunale rådet bilder og video fra den kartleggingen som rådets medlemmer foretok i perioden august-oktober 2009 i Hasvik kommune. Resultatene fra kartleggingen viser at det er en del fysiske hindre som bør tilrettelegges på en bedre måte for at alle skal kunne benytte seg av de ulike private og offentlige tjenestene. Samtidig så er det en del ting som det allerede er tatt tak i, og det er rådet svært takknemlig for. Det er mange små ting som er til hinder i dag, og som det koster lite å rette opp. Rådet føler derfor at et av de viktigste resultatene som kan komme ut fra den jobben vi har gjort, er at innbyggere, huseiere, tjenestetilbydere, og ansatte/politikere i offentlig sektor blir bevisstgjort i forhold til å tenke tilpasning for alle (det som kalles universell utforming) i alle prosesser, planlegginger og vedtak som blir gjort. Det billigste er å gjøre det riktig første gang, slik at man slipper å bruke ekstra ressurser på ombygninger m.m.
Temakonferanse 5. november 2009
Noen av deltakerne på temakonferansen - Foto: Elin Holst-Olsen
Etter at rådet hadde presentert den hverdagen de møter hos ulike offentlige og private tilbydere av tjenester i Hasvik kommune, var det på tide at deltakerne på konferansen selv fikk oppleve noe av det samme. Deltakerne fikk muligheten til å prøve seg som rullestolbrukere, og forsøkte å komme seg inn på Posten og Coop’en i Hasvik. Dette var ikke bare enkelt, og mange erfarte at en dørstokk på 5 cm kan føles mange meter høy! Da deltakerne kom tilbake til samfunnshuset, fikk de forsøke å skjenke seg kaffe og vann som svaksynte. Dette ved at de fikk ha på seg briller som illustrerte ulike grader av svaksynthet. Det var en del skjelvne hender å se, men heldigvis hadde vi ingen større ulykker. Videoklipp og bilder fra disse øvelsene ligger nederst på denne sida. Som en oppsummering av dagen ble deltakerne delt inn i fire grupper, som diskuterte seg frem til hva som er de viktigste tingene å holde fokus på i det videre arbeidet med fysiske hindre og universell utforming. Gruppene presenterte deretter resultatene i plenum, og en oppsummering ligger nederst på denne sida. Konklusjonen vår er at mange av disse tiltakene handler om å gjøre de riktige tingene første gang, om bevisstgjøring, og om å starte med å ta tak i det som lar seg fikse med enkle grep. Det er dermed ikke de store kostnadene som skal til for å skape markante forbedringer på kort sikt. Konferansen ble avsluttet med at deltakerne besøkte det nye NAV-kontoret i Hasvik, som skal være universelt utformet siden det er bygget etter at de nye lovene trådte i kraft. Det kommunale rådet i Hasvik har deltatt i planleggingen og utformingen av kontoret, og var selvfølgelig svært spente på hvordan resultatet var blitt. Alt i alt syntes vi alle at det nye kontoret var blitt riktig flott, og det gjenstår kun ”småting” som må på plass før det er tilrettelagt for alle typer brukere. Vi gratulerer NAV Hasvik med flotte, nye lokaler! Rådet vil avslutte med å takke alle deltakere på konferansen, og vi oppfordrer flest mulig til å delta på den fylkeskommunale konferansen som finner sted i Lakselv i februar 2010. Her håper vi også at vi møter flest mulig råd fra de andre kommunene i Finnmark. Elin Holst-Olsen Leder Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. i Hasvik kommune

Del dette: