Logo_Frisklivssentralen

Mars - Aktiv Måned

Frisklivssentralen skal i mars ha Aktiv Måned! Her vil man få muligheten til å delta i ulike aktiviteter for barn, voksen og barn og voksne sammen!  

01. mars 2019 Les mer ››
Kid kurs 2019

KiB kurs - Mestring av belastning

Frisklivssentralen i Hasvik arrangerer KiB-kurs med oppstart onsdag 13. mars kl. 14 på Hasvik helsesenter.

12. februar 2019 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Nytt tilbud fra Frisklivssentralen:

Sirkeltrening

Frisklivssentralen starter opp med sirkeltrening på Breivikbotn skole.
29. januar 2019 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Informasjon fra Frisklivssentralen:

Frisklivskafè og gode råd når livet blir vanskelig

Mandag 26. november 2018 kl. 19.00 har vi Frisklivskafé på Gamleskolen i Breivikbotn i 3.etasje.

16. november 2018 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Informasjon fra Frisklivssentralen i Hasvik kommune:

Sov godt kurs

Frisklivssentralen ønsker å holde kurs i november 2018 for de mellom 18-65 år som strever med søvnvansker.
01. november 2018 Les mer ››
Logo_RVTS

Nyhetsbrev fra RVTS Nord

Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Her finner du informasjon fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Nord.

23. august 2018 Les mer ››
Logo_PIO-senteret

Ny chat for barn og unge:

Noen på hjertet

PIO-Pårørendesenteret i Oslo har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». 

24. mai 2018 Les mer ››
Logo_Pårørendealliansen

Nasjonal Pårørendeundersøkelsen 2017

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende.

10. januar 2018 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Friskliv - Kick-off!

Frisklivssentralen i Hasvik kommune kommer med nye tilbud!

26. september 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tema: autisme, tilleggsvansker og psykisk helse

Fagdag i Hasvik kommune

6. september 2017 kl. 10.00 - kl.14.30 arrangeres det fagdag om autisme ved Hasvik skole.

09. august 2017 Les mer ››
Logo - Norske Kvinners Sanitetsforening

Ruth Helfjords fond:

Utlysning av midler 2017

Ruth Helfjords fond for kreftsyke- og andre alvorlig syke barn i Finnmark, er opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark, org nr 980302881.

18. april 2017 Les mer ››
Fagdag om autisme på Hasvik skole

Fagdag om autisme

Den 26. april 2017 kl. 09:00 - 14:00 arrangeres det fagdag med tema "Autisme, grunnleggende forståelse vedr. autismespektervansker" på Hasvik skole.

05. april 2017 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Bilder fra grilling i Sandvika

Frisklivssentralen takker for en hyggelig dag og godt oppmøte på grillingen i Sandvika vi arrangerte lørdag 1.april! 

05. april 2017 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Hasvik

Frisklivssentralen i Hasvik kommune er en del av kommunens helsetilbud. 

27. februar 2017 Les mer ››
Logo_helfo

Informasjon fra HELFO

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

04. januar 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Helhetlig folkehelseoversikt

Kommunestyret i Hasvik behandlet  i møte 14.12.16, sak 89/16.

20. desember 2016 Les mer ››
Julemiddag på Hasvik helsesenter 08.12.16

Julemiddag på Hasvik helsesenter

Torsdag 8. desember 2016 var det julemiddag for beboere og ansatte ved avdelingen på Hasvik helsesenter. 

15. desember 2016 Les mer ››
Hvor lite skal du finne deg i - kampanje 2015

Politikampanje:

Hvor lite skal du finne deg i?

Mange grove kriminelle handlinger foregår i det skjulte og blir aldri kjent for politiet.

01. november 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine.

27. oktober 2016 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

27. oktober 2016 Les mer ››
Høstfest på helsesenteret 071016 - foto: Reidun I. Aasebø

Høstfest på Hasvik helsesenter

Fredag 7. oktober 2016 ble det avholdt høstfest for beboere og pårørende på Hasvik helsesenter.

14. oktober 2016 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

18. mai 2016 Les mer ››

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser og drøfte saker som er viktig for funksjonshemmede.

14. april 2016 Les mer ››
Logo_dinutvei.no

En veiviser ved vold og overgrep:

dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

22. februar 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)

For å styrke tjenestetilbudet har Hasvik kommune fra 1. oktober 2015 foretatt omorganisering av noen av tjenestene på helsesenteret. 

03. februar 2016 Les mer ››
Hvor lite skal du finne deg i - kampanje 2015

Informasjon fra Politiet:

Hvor lite skal du finne deg i?

Hvor lite skal du finne deg i? er Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner.

16. oktober 2015 Les mer ››
Logo - Fylkesmannen i Finnmark

Informasjon fra Fylkesmannen i Finnmark

Nye skjema for vergemål

I forbindelse med at Fylkesmannen har overtatt den gamle overformynderi oppgaven, er også skjemaer for vergemål blitt nye. 

28. mai 2014 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Innvandrerorganisasjoner og integreringstiltak

Det kan søkes om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Søknadsfrist 15. mars. Folkehelsekoordinator kan bistå i søknadsprosessen.

10. mars 2014 Les mer på FFK sin hjemmeside ››
NAV-logo

Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler

Fra 1. januar 2014 ble det innført tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne.

19. februar 2014 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Folkehelse i Hasvik kommune

Folkehelse er helsetilstanden i et avgrenset område, i vårt tilfelle Hasvik Kommune.

20. desember 2013 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilskudd til tilpasning

Hasvik kommune har mottatt kr 100.000 i tilskudd til tilpasning fra Husbanken som skal tildeles i inneværende år.

29. oktober 2013 Les mer ››
nav

Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Hefte om boligtilpasning

Det er kommet et nytt revidert hefte fra Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral om boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

19. juni 2013 Les mer ››
Alternativ X

Rusmisbruk rammer flere enn dem som ruser seg!

Pårørende til rusavhengige blir syke av bekymring, stress og skam. Det behøver ikke være slik.
04. oktober 2012 Les mer ››
Logo - NKS

NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige.
01. oktober 2012 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Pressemelding fra Helsedirektoratet

E-resept i Finnmark

Arbeidet med å innføre e-resept i Finnmark startet tirsdag 8. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.
09. mai 2012 Les mer ››
Logo - Helsebiblioteket.no

Offentlig nettsted med helseinformasjon

Helsebiblioteket er et nasjonalt, offentlig nettsted som tilbyr gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin.

28. februar 2012 Les mer ››
Logo - Helsenorge.no

Lanserer ny helseportal

Onsdag lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no.
16. juni 2011 Les mer ››
Logo_utviklingssenter.no

Nytt nettsted for pleie- og omsorgstjenesten

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.
25. mai 2011 Les mer ››
Julegudstjeneste på Hasvik helsesenter 191210

Julegudstjeneste på helsesenteret

4. søndag i advent, 19. desember kl. 11.30, ble det avholdt julegudstjeneste på Hasvik helsesenter.
20. desember 2010 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet

Automatisk frikortordning i 2011

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon.
09. desember 2010 Les mer ››
Medlemmene i Hasvik sanitetsforening poserer foran det nye fjernsynsapparatet

Gave til Hasvik helsesenter

Hasvik sanitetsforening har kjøpt inn en TV til akuttrommet på Hasvik helsesenter.
23. juni 2010 Les mer ››
NAV-logo

Pressemelding fra NAV Finnmark

AAP innført fra 01.03.10

Fra 1. mars 2010 innføres en ny stønad (AAP) – arbeidsavklaringspenger - som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
02. mars 2010 Les mer ››

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis for funksjonshemmede er en ordning som skal bidra til at personer med behov for ledsager, lettere kan delta i samfunnet.
01. januar 2010 Les mer ››
Pasientreiser

Helseforetakene overtar pasientreiser

I løpet av høsten 2009 overtar helseforetakene de siste oppgavene som NAV i dag gjør innenfor pasientreiser. Dette er reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør.
24. november 2009 Les mer ››
Temakonferanse 5. november 2009

Hasvik 5. november 2009:

Temakonferansen "Fysiske hindre og universell utforming"

Funksjonshemmedes råd i Hasvik kommune gjennomførte torsdag 5. november 2009 en temakonferanse med tittelen "Fysiske hindre og universell utforming" på samfunnshuset i Hasvik.
10. november 2009 Les mer ››

Helse og omsorg

Helse - pleie og omsorgstjenestene i Hasvik kommune har tilholdssted i bygget til Hasvik helsesenter i tettstedet Hasvik.

26. mai 2009 Les mer ››

Hasvik helsesenter

Hasvik helsesenter sykehjem og hjemmesykepleien har en felles turnus, med 19.7 stillinger totalt - har 24 ansatte i heltid- og deltidsstillinger. Herav er det 2 avdelingslederstillinger på henholdsvis sykehjem og i hjemmesykepleien.

06. juli 2005 Les mer ››

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie er et kommunalt tilbud for alle aldersgrupper. Det er en pliktmessig ytelse for dem som har behov for nødvendig helsetjeneste.

06. mai 2005 Les mer ››
07. mars 2006 Les mer ››

Individuell plan (IP-plan)

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det.
22. april 2009 Les mer ››

Omsorgslønn - retningslinjer

Ordningen med omsorgslønn kan benyttes når omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og når både den omsorgstrengende og kommunen vurderer vedkommendes omsorg som best og nødvendig for den omsorgstrengende.

06. mai 2005 Les mer ››

Habilitering og rehabilitering

I henhold til forskrift om habilitering og rehabilitering, har alle kommuner en plikt til å opprette en koordinerende enhet for dette arbeidet.

22. april 2009 Les mer ››