Hasvik kommunevåpen

Besøkshjem

Barneverntjenesten i Hasvik er i behov av støttepersoner og besøkshjem for barn i alderen 1 - 16 år.

Dersom du kunne tenke deg å høre mer om det å være engasjert som besøkshjem eller støtteperson ønsker vi at du tar kontakt med barnevernleder på mail camilla.galstad@hasvik.kommune.no eller telefon 93 03 81 35. 

Barneverntjenesten ønsker å innkalle til felles infomøte i overgangen august/september men vil også kunne kontakte eventuelle familier direkte. Du kan lese mer om å være besøkshjem på bufetat.no

Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.Dere inngår avtale med kommunen.

Besøkshjem inngår avtale med kommunen eller bydelen om omfang og innhold i oppdraget, her avtales også hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde.

Del dette: