Hasvik kommunevåpen

Offentlig ettersyn - snøskuterløyper

Høring og offentlig ettersyn - Forslag til forskrift med tilhørende løypekart for snøskuter

Høring og offentlig ettersyn – Forslag til forskrift med tilhørende løypekart for snøskuter

 

Hasvik kommunestyre vedtok i sak 60/19 å legge ut forskriftsforslag,
for snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Forskriftsforslaget med tilhørende løypekart, er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hasvik rådhus, Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes innen 10.januar 2020.

Kommunen ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@hasvik.kommune.no
eller per post til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 Breivikbotn.

For spørsmål ta kontakt med planavdelingen: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no

 

Del dette: