Informasjon fra Statens vegvesen:

Vedtak V5-4-72-2017 Fartsgrensesone 30 km/t fv. 882 og kommunale veger Hasvik

Av trafikksikkerhetsmessige årsaker og høyt fartsnivå innføres det fartsgrensesone 30 km/t i Hasvik.

Sonen innbefatter fv. 882 og tilstøtende kommunale veger i tettstedet. Hasvik kommune har innført fartsgrensesone 30 km/t på enkelte kommunale veger og må harmonisere disse i forhold til dette vedtaket.

Saken har vært på høring hos politiet og Hasvik kommune som ikke har merknader til skiltingen. 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26 fattes vedtak om fartsgrensesone 30 km/t på fv. 882 og tilstøtende kommunale veger i Hasvik som vist på vedlagt skiltplan merket V5-4-72-2017. 

Vedtaket er gyldig fra skiltene er satt opp og avdekket.

Skiltplan V5-4-72-2017
Skiltplan V5-4-72-2017

Del dette: