Valglogo

Forhåndsstemming og valgting:

Tid og sted for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Her finner du informasjon om forhåndsstemmegivning samt sted og tidspunkt for valgting mandag 12. september 2011:

Forhåndsstemmegivning:

Ordinær forhåndsstemmegivning:

Ordinær forhåndsstemmegivning skjer på rådhuset i Breivikbotn i perioden 10. august 2011 til og med 9. september 2011.

Forhåndsstemmegivning lørdag 3. september 2011:

Forhåndsstemmegivning på Rådhuset i Breivikbotn lørdag 3. september 2011 fra kl. 10.00 til kl. 13.00.

Forhåndsstemmegivning på Hasvik helsesenter:

Forhåndsstemmegivning på Hasvik helsesenter avholdes tirsdag 6. september 2011 fra kl. 10.00 til kl. 13.00.

Forhåndsstemmegivning ved sykdom:

Frist for å stemme hjemme ved sykdom fastsettes til tirsdag 6. september 2011.

Sted og tidspunkt for valgting mandag 12. september 2011:

  • Hasvik samfunnshus kl. 09.00 – kl. 20.00
     
  • Rådhuset i Breivikbotn kl. 09.00 – kl. 20.00
     
  • Sørvær samfunnshus kl. 09.00 – kl. 20.00

Del dette: