Årets bedrift 2010

Sørvær Fiskeindustri AS ble i formannskapsmøte den 4.2.2011 utnevnt til årets bedrift med følgende begrunnelse:
"Sørvær Fiskeindustri AS har i 2010 tatt et samfunnsmessig ansvar med en målrettet satsing for å rekruttere familiefolk, og å få disse til å bosette seg i kommunen. Bedriften har i tillegg, sammen med den lokale fiskeflåten, satt fokus på fersk kvalitetsfisk som gir økt lokal verdiskaping både for landanlegget og flåtesiden."
Årets bedrift 2010
Frank Arne Ylanen mottok utmerkelsen på vegne av bedriften.
Hasvik formannskap representert v/ordfører Eva D. Husby, Geir Iversen og Siv Gamst hedret bedriften og de ansatte med blomst, bløtkake og diplom i et overraskende besøk i kaffepausen kl. 13.30 sist mandag.
Årets bedrift 2010
Bløtkake til årets bedrift 2010
Årets bedrift 2010
Frank Arne Ylanen mottok utmerkelsen på vegne av bedriften.
Årets bedrift 2010
Overraskende besøk i kaffepausen
Årets bedrift 2010
Overraskende besøk i kaffepausen
Årets bedrift 2010
Overraskende besøk i kaffepausen
Årets bedrift 2010
Overraskende besøk i kaffepausen

Del dette: