Hasvik sitt image

Informasjon om kommunens omdømmeprosjekt
drage_100x67

Hvorfor arbeide med omdømme?

Kommunen og HUT samarbeider nå om et omdømmeprosjekt. Målsetningen med prosjektet er å øke bevisstgjøring om hvorfor det er viktig at kommunen har et godt omdømme, synliggjøre kvalitetene ved Hasvik kommune som bosted og bidra til at Hasvik fremstår med en tydeligere profil.
Et styrket omdømme bidrar til trivsel og motivasjon, kvalifiserte jobbsøkere, fornøyde innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet. I dagens samfunn er det konkurranse om arbeidskraften, og kommuner med et positivt omdømme er mer attraktive for tilflytting. Hva som er avgjørende for at en person flytter til en ny kommune, er derfor ikke bare jobbmuligheter, men også hvilket omdømme kommunen har.

Status for FD’s omdømmebarometer

Media er en av de viktigste kanalene for å definere kommunen sitt omdømme, og derfor er det viktig å ha en positiv medieprofil. Siden folkemøtet i april (Kick – Off Hasvik 2020) har vi samlet alle medieoppslag om Hasvik kommune. De er kategorisert etter hvorvidt de har en negativ eller positiv innvirkning på kommunen sitt omdømme. Vi har også en kategori nøytral. Nøytrale saker er informative og med på å sette dagsorden, men påvirker ikke omdømmet i verken positiv eller negativ retning.
Resultatet så langt er gledelig: vi har flest positive oppslag, nest flest nøytrale oppslag og færrest negative oppslag. En tydelig tendens av dette omdømmebarometeret er at negative oppslag gjerne forplanter seg over flere dager, og dessverre blir mange positive saker til små notiser, som derimot potensielt kunne blitt ”store” gladsaker. Her har vi en utfordring i forhold til å bli flinkere å ”selge inn” de positive sakene.
Vi håper at lag og foreninger, og også enkeltpersoner, fortsetter å være like flinke til å sende bilder og noen ord til kommunen og/eller Finnmark Dagblad om små og store positive begivenheter.

Bli Sørøyborger!

Nå har alle mulighet til å bli ambassadører for kommunen gjennom å tegne borgerbrev og å kjøpe Sørøyborger T-skjorte. Kriteriene for å bli Sørøyborger er at en har vært på Sørøya minst en gang, og å være en god sørøyambassadør i ord og handling. Det koster 350 kroner per voksen å bli Sørøyborger, 100 kroner for barn under 16 år. Når begge foreldrene tegner borgerbrev blir alle barna gratis medlemmer. Dette kan blant annet fåes kjøpt på turistinformasjonen i Hasvik. Pengene som kommer inn skal gå til fremtidig drift av Sørøydagene.
Neste folkemøte Hasvik 2020 blir i september (nærmere informasjon kommer). Håper så mange som mulig kommer for å diskutere!
Med vennlig hilsen Bente O. Husby, og Grete K. Jacobsen

Del dette: