Hasvik kommunevåpen

Informasjon

Trollelva ved Breivikbotn er utgangspunkt for store deler av scooterutfarten i Hasvik kommune. Kommunen vil gjøre oppmerksom på at området ved Trollelva er privateid.
Grunneier har bedt kommunen informere om at det ikke tillates parkering av scootere på sørsiden av fylkesveg 102/Dønnesfjordveien i områdene ved Trollelva.
Scootere må derfor parkere langs vegskulderen på Dønnesfjordveien eller på sletta som ligger på nordsiden av Dønnesfjordveien mellom riksvegen og vegen opp til "Haugen".
Hasvik kommune oppfordrer brukere av kommunens løypenett om å respektere de begrensninger grunneier har satt. Samtidig oppfordres brukerne om å holde området ved Trollelva ryddig ved å ta vare på tomme oljeflasker og annet søppel.

Del dette: