NAV-logo

800GJELD - økonomirådstelefonen i NAV

Mandag 26. oktober åpner 800GJELD (80045353) – økonomirådstelefonen i NAV.

Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning.

800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud og innringer kan velge å være anonym. Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne på telefonen skal ikke drive saksbehandling.

Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp skal telefontjenesten lose vedkommende videre til gjeldsrådgivere på NAV-kontoret eller i kommunen, eventuelt til andre instanser.

Alle som har økonomiske problemer, eller står i fare for å få økonomiske problemer, kan fra 26. oktober ringe til 800GJELD og få hjelp. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Dersom innringer bruker mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne på telefonen tilby å ringe tilbake.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er et lovpålagt kommunalt ansvar og en obligatorisk tjeneste i alle landets NAV-kontor. 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV, blir bemannet med tre rådgivere og skal drives fra Servicesenteret i Mo i Rana.

Del dette: