Hasvik kommunevåpen

2. gangs høring - regulering av Sørvær havn

Hasvik formannskap behandlet i møte 05.03.2019 SAK 10/2019 Regulering av Sørvær havn. 

Etter at saken har vært på høring hos berørte grunneiere, naboer, brukere av havnen og sektormyndighetene har administrasjonen tatt inn høringsuttalelsene i den videre behandlingen av saken. Dette har medført bl.a. at en fylling m/kai er tatt bort fra planen samt noen presiseringer er gjort etter innspill fra sektormyndighetene.

Saken sendes derfor ut på 2. gangs høring til; berørte grunneiere, naboer, brukere av havnen og sektormyndighetene for uttalelse.

Innspill i saken må våre innsendt innen 26.04.2019.

Eventuelle innspill sendes:

 

Hasvik kommune

Fjellveien 6

9593 Breivikbotn

Dokumenter i saken:

Del dette:

Tips en venn Skriv ut