116 111 - Alarmtelefonen for barn og unge

Den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge ble åpnet 2. juni 2009. Telefonen er et ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011).
116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

To-årig pilotprosjekt

Den er et toårig pilotprosjekt. Telefonen er i første rekke for barn og unge som er utsatt for ulike typer vold, overgrep eller omsorgssvikt. Målet er at barn og unge selv skal ringe Alarmtelefonen for å få hjelp. Voksne eller venner som er bekymret for enkeltbarn kan også ta kontakt.

Gratis tjeneste

Å ringe Alarmtelefonen 116111 er gratis. Den kan også kontaktes per e-post: alarm@116111.no eller sms: 47 71 61 11.

Alarmtelefonen er åpen når barnevernets kontorer er stengt. Telefonen er åpen mellom kl 15.00 - kl 08.00 på hverdager og er ellers døgnåpen hele året – i helger og på hellig- og fridager.

Hva skjer når noen ringer?

Mange kommuner i Norge er knyttet til en barnevernvakt. Når de er åpne, settes telefoner automatisk over til nærmeste barnevernvakt. Ansatte ved Alarmtelefonen svarer direkte på telefoner fra områder uten barnevernvakt. Det samme skjer når noen tar kontakt på tidspunkter som de ulike barnevernvaktene ikke er åpne. Henvendelsene til Alarmtelefonen blir håndtert av ansatte med lang arbeidserfaring fra barnevernet. Dette gjelder både de som jobber ved Alarmtelefonen og ved barnevernvaktene. Henvendelsene blir vurdert og fulgt opp etter hvor alvorlige de er. Saker som er akutte, blir straks formidlet videre til lokal akuttberedskap som for eksempel politiet. Dette inkluderer også akutte problemer som ikke er barnevernets ansvar. Andre saker som vekker bekymring blir videresendt til lokalt barnevern. Hvis henvendelsene blir vurdert som hastesaker kontakter Alarmtelefonen også det kommunale barnevernet (arbeids)dagen etter per telefon. Personer som tar kontakt med Alarmtelefonen om andre typer problemer enn de problemene som Alarmtelefonen er opprettet for, får råd om hvem de kan kontakte.

Kontakt Alarmtelefonen

Telefon: 116 111
SMS: 47 71 61 11
E-post: alarm@116111.no

Del dette: