Vann og avløpsavgifter (årspriser)


Fra 01.01.18:

Vann

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 2.824 0,7 kr 1.977
75 - 125 kr 2.824 1 kr 2.824
125 - 150 kr 2.824 1,3 kr 3.671
150 - 200 kr 2.824 1,8 kr 5.083
over 200 kkr 2.824 2,2 kr 6.212
       
Fritidsboliger kr 2.824 0,7 kr 1.977
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 4.718 1 kr 4.718
200 - 400 kr 4.718 3 kr 14.154
400 - 600 kr 4.718 5 kr 25.590
600 - 800 kr 4.718 7 kr 33.026
800 - 1000 kr 4.718 9 kr 42.462
100 - 1500 kr 4.718 12,5 kr 58.975
1500 - 2000 kr 4.718 17,5 kr 82.565

 

Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.

Leie av vannmåler og pris pr. kubikk

For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 6.180 eks. mva. pr. år.

I tillegg betales det pr. levert kubikk:

  • Kr 7,41 eks. mva for de første 25.000 kubikk
  • Kr 5,77 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 4,10 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 2,47 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 1,23 eks. mva pr. kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret.

Avløp

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 2.503 0,7 kr 1.752
75 - 125 kr 2.503 1 kr 2.503
125 - 150 kr 2.503 1,3 kr 3.254
150 - 200 kkr 2.503 1,8 kr 4.505
over 200 kr 2.503 2,2 kr 5.506
       
Fritidsboliger kr 2.503 0,7 kr 1.752
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 2.753 1 kr 2.753
200 - 400 kr 2.753 3 kr 8.257
400 - 600 kr 2.753 5 kr 13.765
600 - 800 kr 2.753 7 kr 19.271
800 - 1000 kr 2.753 9 kr 24.777
100 - 1500 kr 2.753 12,5 kr 34.412
1500 - 2000 kr 2.753 17,5 kr 48.177

Fakturagebyr

I tilfeller hvor det har vært mulighet for direkte oppgjør med kort eller kontanter kan det kreves gebyr for utstedelse av faktura. Gebyret kan være inntil kroner 50 pr. faktura.