Skolefritidsordningen - betalingssatser


Betalingssatser pr. mnd. for Hasvik SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1168 kr 934 kr 700  kr 112 
Elever i 3. klasse kr 1023  kr 818 kr 614  kr 112 
Elever i 4 .klasse kr 877  kr 701 kr 526 kr 112 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30. 

I skolens fridager og mellomferier kan det kjøpes dagplass for barn med SFO-plass. Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.

Betalingssatser pr. mnd. for Breivikbotn SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 853 kr 682 kr 512 kr 112
Elever i 3. klasse kr 747 kr 598 kr 448  kr 112 
Elever i 4 .klasse kr 640  kr 512 kr 384 kr 112 

Tilbud etter skoletid til kl 15.30.

I skolens fridager og mellomferier kan det kjøpes dagplass for barn med SFO-plass. Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.

Betalingssatser pr. mnd. for Sørvær SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1326 kr 1061 kr 796 kr 112 
Elever i 3. klasse kr 1161 kr 929 kr 697  kr 112 
Elever i 4 .klasse kr 995  kr 796 kr 597 kr 112 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 16.00.

I skolens fridager og mellomferier kan det kjøpes dagplass for barn med SFO-plass. Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.


Statlig informasjon