Hasvik kommunevåpen

Rørlegger - fagarbeider teknisk

Hasvik kommune søker fast 100 % rørlegger / fagarbeider teknisk.

10. januar 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Rådgiver plan og næring

Hasvik kommune søker rådgiver innen plan og næring i 100 % stilling. Tiltredelse etter nærmere avtale.

03. januar 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kommuneoverlege og kommunelege

Hasvik kommune har ledig en fast stilling som kommuneoverlege og en fast stilling som kommunelege, med tiltredelse etter nærmere avtale. 

27. november 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær

Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

25. januar 2017 Les mer ››