Hasvik kommunevåpen

Ledige stillinger som lærer

Hasvik kommune søker etter et antall lærere med tiltredelse 01.08.18.

16. mars 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Ledige stillinger som pedagogisk leder i barnehage

Hasvik kommune søker etter pedagogiske ledere til kommunens barnehager med tiltredelse 20.08.18.

01. mars 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær

Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

25. januar 2017 Les mer ››