Kontakt oss
Navn Tittel Telefon Mobil

Administrasjon

Anne Olsen-Ryum Rådgiver lønn 78 45 27 06
Aslaug Olsen Personalleder 78 45 27 05 95 08 20 11
Bente Olsen Husby Plan-og strategileder 78 45 27 09 90 85 29 16
Erik Arnesen Rådmann 78 45 27 01 95 20 94 09
Eva D. Husby Ordfører 78 45 27 02 91 72 08 62
Jon-Sindre Evanger IT-rådgiver 78 45 27 14 97 02 35 62

Bibliotek

Kari Kvil Biblioteksjef 78 45 27 29

Breivikbotn Barnehage

Breivikbotn barnehage - avd. Avdelingstelefon 78 45 26 46 90 67 28 92
Mari Gamst Styrer 78 45 26 45

Breivikbotn Skole

Hege Skogly Rektor 78 45 26 20
Personal / SFO 78 45 26 21
Vakttelefon basseng 78 45 26 29

Familie, forebygging og rehabilitering

Ørjan Hansen Miljøarbeider 78 45 25 55 90 81 02 82
Ann Mari Aae Christensen Leder 78 45 25 51 41 48 22 80
Håkan Johansson Fysioterapeut 78 45 25 57 90 96 26 53
Ida Sofie Teigen Ergoterapeut 78 45 25 54 90 71 52 42
Lise Lotte Kråkenes Barnevernkonsulent 78 45 25 62 90 93 94 15
Marte Notvik Kristiansen Psykiatrisk sykepleier 78 45 25 53 90 96 38 48
May Tone Rirud Barnevernleder 78 45 25 61 41 41 32 64
Ragnhild Torkildsen Helsesøster 78 45 25 56 90 96 27 41
Svein Erik Pettersen Rådgiver 78 45 25 52 48 21 98 90

Hasvik Barnehage

Avdeling Harestua 78 45 26 42 90 55 65 40
Avdeling Marihøna 78 45 26 41 90 91 31 02
Mona Mauseth Styrer 78 45 26 40 90 07 69 48

Hasvik Skole

Dan Vidar Johnsen Rektor 78 45 26 10 90 55 77 37
Mellomtrinnet 78 45 26 12
SFO 78 45 26 17 90 93 50 11
Småtrinnet 78 45 26 11
Ungdomstrinnet 78 45 26 13

Legestasjonen

Anne-Lise Johansen Sekretær 78 45 25 00
David Rendefors Kommunelege 2 78 45 25 00
Gustaf Tham Lege 78 45 25 00
Helene Selseth Krogh Turnuslege 78 45 25 00
Tone Linnes Helsesekretær 78 45 25 02 90 25 89 38

NAV Hasvik sosial

Odd Ivar Gladsø NAV-leder 55 55 33 33

Oppvekst og kultur

Christian Wächtler Flyktningekonsulent 78 45 27 26 90 60 24 03
Irene Ørmen Kulturskolen 78 45 27 27 48 11 59 74
Monika Olsen Oppvekstleder 78 45 27 21 91 34 03 61
Sørøydagkontoret 78 45 27 28
Siv Olsen Gamst PPT-rådgiver 78 45 27 23 92 08 33 08

Pleie og omsorg

Avd. sykehjem - ansvarsvakt 78 45 25 27 90 96 28 52
Avd. sykehjem - henvendelser 78 45 25 26 90 93 49 39
Hjemmesykepleie vakt 78 45 25 32 41 63 00 47
Karen Mauseth Pleie-og omsorgsleder 78 45 25 21 90 96 08 65
Sara From Avdelingsleder hjemmesykepleien 78 45 25 31 91 16 69 80
Snorre Sjursen Kjøkkensjef 78 45 25 29
Tarja Minkkinen Avdelingsleder Institusjon 78 45 25 25 90 93 49 39
Toril A. Nystad Pleie- og omsorgssekretær 78 45 25 22 90 93 41 45

Serviceavdeling

Nina Nilsen Saksbehandler 78 45 27 03
Odd Michelsen Konsulent 78 45 27 04

Soltun Bofellesskap

Lene Susanne Voicu Boleder 78 45 25 41 95 02 31 40
Soltun Kontor 78 45 25 42 48 00 38 04
Soltun Fellesrom 78 45 25 43 48 10 05 76

Sørvær Oppvekstsenter

Elisabeth S. Mikalsen Styrer 78 45 26 50 47 86 68 67
Gørill Alvestad Leder 78 45 26 30 48 25 13 73
Sørvær barnehage - avd. Avdelingstelefon 78 45 26 51 48 18 86 59
Skolen 78 45 26 31
Skolen Telefaks 78 45 14 66

Teknisk avdeling

Frode Brattfjord Fagarbeider oljedepot 78 45 27 57 90 51 12 74
Halvard Holst-Olsen Driftsleder/Brannsjef 78 45 27 51 90 94 28 25
Karl Jørgen Soløy Servicemedarbeider 78 45 27 55 90 63 49 72
Kim Are Walsø Rådgiver 78 45 27 43 47 86 56 67
Kjell Thorstensen Fagarbeider rør 78 45 27 56 41 50 20 83
Ole Morten Gaino Fagarbeider bygg 78 45 27 52 48 10 67 58
Ragnvald Hansen Servicemedarbeider 78 45 27 54 94 87 39 47
Tom Arne Antonsen Servicemedarbeider 78 45 27 52 95 83 38 12
Vakttelefon Teknisk bistand i krisesituasjoner 78 45 27 50 90 86 10 00

Økonomikontoret

Anita Wilhelmsen Rådgiver 78 45 27 13
Gro Marie J. Nilssen Økonomileder 78 45 27 11
Unn T. Andersen Konsulent 78 45 27 12