Hasvik kommunevåpen

Kommunale virkemidler til næringsutvikling

Hasvik kommune har for 2017 avsatt 1 million kroner til støtte av ulike utviklingstiltak i næringslivet.

Næringsfond

Hasvik kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringsfond fra Finnmark fylkeskommune. I tillegg har Hasvik kommune avsatt midler fra bundne fond til næringsutvikling.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til kommunalt næringsarbeid. 

Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter.

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr. 15 000,- til reiser og konsulentbistand. Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 100.000.- i bedriftsutvikling og kr. 200.000.- i fysiske investeringer.

Søknadene behandles fortløpende i Hasvik formannskap som har møter en gang pr. mnd.

 

Søknaden skal leveres elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Link til søknadsportal

I søknadsportalen vil søker få svar på søknad. Søknadsportalen skal også benyttes ved anmodning om utbetaling av tilskudd.

Se retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond

Del dette:

Tips en venn Skriv ut