Foreldrepulsen:

Vurdering for læring

Vurdering kan brukes som et redskap for læring. Da må vurderingen skje underveis i læringsprosessen og veilede framover.

Hva er vurdering for læring?

Skoleelever vurderes hele tiden på arbeidet de gjør, prøver og oppgaver de leverer inn eller presentasjoner de holder. Ofte er denne vurderingen i seg selv et redskap for å øke læring. Underveisvurdering skal gi barna muligheten til å justere sin egen kurs i læringsarbeidet – hva skal jeg fokusere på nå? Samtidig får også læreren mulighet til å justere sin kurs, ved å tilpasse undervisningen til klassens og enkeltelevenes behov.
Illustrasjon - vurdering for læring
Illustrasjon - vurdering for læring

Grunnlaget for vurdering

Læreplanene i grunnskolen er bygget opp rundt kompetansemål fordelt på årstrinn. Disse kompetansemålene utgjør utgangspunktet for vurderingen. Kompetansemålene er gjerne formulert på en slik måte at de er vanskelig tilgjengelig for barna. Derfor må de brytes ned i konkrete delmål som tydelig forklarer barna hva de skal jobbe mot. Orden, oppførsel, arbeidsinnsats og forutsetninger skal som hovedregel ikke påvirke vurderingen av barnas måloppnåelse i fagene.

Hva skal til for at vurdering skal virke læringsfremmende?

Det er avgjørende at barna forstår hva som skal læres, og hva som er forventet av dem. De må få jevnlige og konkrete tilbakemeldinger på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålet, og hva de kan gjøre for å forbedre seg. Tips til veien videre kalles ofte framovermeldinger. Disse har stor effekt på læring, hvis de gis ofte og oppleves relevante for barnet. Gjennom egenvurdering blir barna involvert i eget læringsarbeid, ved å vurdere eget arbeid og utvikling. Dette fremmer læring.

Begreper om vurdering:

 • Underveisvurdering
  Foregår underveis i læringsprosessen. Skal fremme læring og være grunnlag for tilpasset opplæring.
   
 • Sluttvurdering
  Skal fortelle noe om barnets nivå ved avslutning av et fag.
   
 • Standpunktvurdering
  En karakter som gis ved avslutningen av et fag, og skal føres på vitnemålet.
   
 • Egenvurdering
  Barnet vurderer seg selv, med utgangspunkt i om læringsmålet er nådd eller ikke.
   
 • Kameratvurdering
  Vil si at barna gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på grunnlag av vurderingskriterier som er satt på forhånd.
   
 • Vurderingskriterier
  Det som blir lagt vekt på i vurderingen. Skal være kjent for alle som vurderer og blir vurdert.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut