Foreldrepulsen:

Bidra hjemme

Sju av ti barn tar daglig del i husholdsarbeidet. Å lære barna å bli selvhjulpne er en viktig foreldreoppgave.

Hva kan vi forvente?

Alle må bidra i en husholdning og få oppgaver tilpasset alder og ferdighetsnivå. Barn i skolealder kan ha ansvarsområder knyttet til matlaging, ryddig, rengjøring, klesvask, søppeltømming, pass og stell av kjæledyr, hagearbeid eller annet vedlikeholdsarbeid. Ikke ha dårlig samvittighet for å gi barna ansvar og oppgaver, men se på det som å hjelpe barna til å bli mer selvstendige og fungere bedre i et fellesskap.
Illustrasjon - barn gjør husarbeid
Etter 4. årstrinn er det i skolen forventet at barna kan sette sammen og lage sunn frokost, skolemat og mellommåltid, samt praktisere regler for god hygiene.

Hvor mye og hva gjør barna?

Mange barn deltar daglig i husholdsarbeidet i Norge i dag. Undersøkelser fra Statisisk sentralbyrå viser at over 70 % av barna mellom 9 og 15 år gjør husholdsoppgaver daglig. Hvor lang tid de bruker på dette øker noe med alderen, men gjennomsnittlig jobber de en drøy time hver dag med husarbeid. Én av fire 9-12- åringer deltar i matstellet hjemme hver dag. Å delta i matlaging er inspirerende og lærerikt for barna, og ved å utforske ulike smaker legges grunnlaget for et mer variert kosthold. I skolefaget mat og helse får elevene opplæring i hovedområdene mat og livsstil, mat og kultur og mat og forbruk. Mange barn får også delta i matlaging og borddekking i skolefritidsordningen.

Kjønnsforskjeller

Jenter gjør mer husholdsarbeid enn gutter. Forskjellen mellom kjønnene øker med alderen. I gjennomsnitt bruker jentene 15 minutter mer enn guttene på husholdsoppgaver daglig. Oppgaver som rengjøring, oppvask og matlaging har størst kjønnsforskjeller, mens skillet ikke er like stort i vedlikeholdsarbeid som hagearbeid, pass og stell av kjæledyr og reparasjonsarbeid.

Mål i faget mat og helse:

Etter 4. årstrinn skal elevene kunne:

  • lage trygg mat
  • sette sammen og lage frokost, skolemåltid og mellommåltid i tråd med anbefalinger for et sunt kosthold
  • praktisere regler for god hygiene
  • dekke bord

Etter 7. årstrinn skal elevene kunne:

  • lage ernæringsmessig god mat
  • finne og følge oppskrifter
  • vurdere, velge og handle mat miljøbevisst

Etter 10. årstrinn skal elevene kunne:

  • planlegge og gjennomføre et måltid i forbindelse med høytid eller fest
  • være vertskap
  • skape og prøve ut nye retter

Del dette:

Tips en venn Skriv ut