Du er her: Startsiden»Tjenester
Hasvik kommunevåpen

Barnehage/skoleåret 2017/2018:

Utlysning av barnehage- og SFOplasser

Hasvik kommune lyser med dette ut plasser i barnehage og SFO for barnehage-skoleåret 2017/2018.

16. februar 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Barnehagene har fått nye telefonnumre

Barnehagene våre har fått nye telefonnumre. 

20. september 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Hasvik barnehage har fått nye telefonnummer

Avd. Marihøna har tlf. 90 91 31 02 og avd. Harestua har tlf. 90 55 65 40. Barnehagen har for tiden feil på nummeret 78 45 17 93 men styrer treffes på 90 07 69 48.

16. september 2016 ››
Hasvik kommunevåpen

Ny nasjonal ordning for foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 stiger makspris for barnehageplass til kr 2580 pr. mnd. for første barn i barnehage.

21. mai 2015 Les mer ››

Barnehageplass

Kommunale barnehager skal ivareta førskolebarns behov for trygghet, trivsel, omsorg og utvikling.
16. november 2009 Les mer ››

Barnehagene i Hasvik kommune

Hasvik kommune har 3 barnehager, en på hvert tettsted: Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Barnehagenes åpningstid er fra kl 07.15 til kl 16.00.

27. november 2006 Les mer ››

Barnehageruta

Her finner du barnehageruta for barnehagene i Hasvik kommune.
27. mai 2009 Les mer ››

Barnehagevedtektene

Her finner du vedtektene for barnehagene i Hasvik kommune, sist endret av kommunestyret i møte 02.05.2012 sak 22/12.
16. juni 2005 Les mer ››

Barnehager - betalingssatser

Disse betalingssatsene gjelder fra 01.01.16.

21. april 2009 Les mer ››
Hasvik barnehage

Hasvik barnehage

Hasvik barnehage ble åpnet i 1980 og eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagen åpner kl. 07.15 og stenger kl. 16.00.

06. mai 2005 Les mer ››

Breivikbotn barnehage

Breivikbotn barnehage ligger midt i tettstedet Breivikbotn. Vi har gåavstand til butikk, kai, bank, skole og lignende.

06. mai 2005 Les mer ››

Sørvær oppvekstsenter

Fra 01.01.05 ble Sørvær skole, barnehage og SFO slått sammen til Sørvær oppvekstsenter.

22. november 2006 Les mer ››

Spesialundervisning

Spesialundervisning er en rettighet for elever som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Barn under skolepliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har også rett til slik hjelp.
04. desember 2009 Les mer ››

Retningslinjer ved behandling av ekstraressurser

Retningslinjene gjelder for både skole og barnehage.
04. desember 2009 Les mer ››