Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten
aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se skattebetalingsloven § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Epost:post@hasvik.kommune.no
Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
Besøksadresse:Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN

Kontaktpersoner

Navn:Gro Marie J. Nilssen
Tittel:Økonomileder
Telefon:78 45 27 11
Epost:ok.leder@hasvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-08-16 10:13
Gyldig fra2012-01-01
Gyldig til2018-12-31